10/06/2024

انتخابات محلی براندنبورگ و پیروزی AfD در بسیاری از مناطق

به روز رسانی آخرین آرا در حوزه‌های انتخابیه براندنبورگ از اوایل صبح دوشنبه به پایان رسیده است. AfD در انتخابات محلی ۲۰۲۴ به عنوان قوی ترین حزب در براندنبورگ ظاهر شد. پس از شمارش همه آرا، ۲۵.۷ درصد از رای دهندگان AfD را انتخاب کردند که ۹.۸ درصد بیشتر از آخرین انتخابات محلی پنج سال پیش بود. انجمن منطقه‌ای AfD براندنبورگ توسط دفتر حفاظت از قانون اساسی به عنوان یک پرونده مظنون به جناح راست افراطی طبقه بندی شده است. آرای CDU نیز اندکی افزایش یافت: ۱۹.۳ درصد (+ ۱ درصد نسبت به سال ۲۰۱۹) دریافت کرد. بدین ترتیب حزب دموکرات مسیحی انتخابات محلی براندنبورگ را در رتبه دوم به پایان رساند. SPD نیز ۱.۱  درصد از دست داد و به ۱۶.۶ درصد رسید. بازنده آشکار در انتخابات محلی براندنبورگ، چپ‌ها (-۶.۳ درصد) است که به ۷.۸ درصد می‌رسد. سبزها نیز به میزان قابل توجهی (-۴.۴ درصد) ضرر کردند و به ۶.۷ درصد رسیدند.