10/06/2024

انتخابات اروپا: سبزها باوجود از دست دادن آراء در برلین پیشتاز هستند

اوضاع برای سبزها در برلین در انتخابات اروپا رو به افول است. پس از یک نتیجه برتر در سال ۲۰۱۹، این حزب طبق نتایج میانی به طور قابل توجهی ضرر کرده است، اما همچنان از بقیه جلوتر است. با وجود ضررهای قابل توجه در مقایسه با سال ۲۰۱۹، سبزها به قوی ترین نیرو در انتخابات اروپا در برلین تبدیل شدند. پس از شمارش تمامی حوزه‌های رای‌گیری، این حزب روز یکشنبه با ۱۹.۶ رای در مقام اول قرار گرفت. در انتخابات ۲۰۱۹ اروپا، سبزها ۲۷.۸ درصد آرا را به دست آوردند. CDU اندکی رشد کرد و با ۱۷.۶ درصد در جایگاه دوم قرار گرفت. حزب سوسیال دموکرات با ۱۳.۲ درصد، بدترین نتیجه تا به امروز را در انتخابات اروپا در برلین به دست آورد و به عنوان سومین نیروی قوی ظاهر شد.AfD  با ۱۱.۶ درصد در جایگاه چهارم در پایتخت قرار گرفت. ائتلاف صحرا واگنکنشت (BSW) که برای اولین بار در آن شرکت کرد(۸.۷ درصد)، چپ‌ها پس از زیان‌های قابل توجه به ۷.۳ درصد و FDP به ۴.۳ درصد رسید. ۶۲.۳ درصد از حدود ۲.۵ میلیون واجد شرایط رای در برلین در انتخابات شرکت کردند که کمی بیشتر از سال ۲۰۱۹ بود.