کاخ باکینگهام لحظاتی پیش اعلام کرد که الیزابت دوم ملکه بریتانیا در سن ۹۶ سالگی درگذشت. او ۷۰ سال سلطنت کرد که این میزان در سده‌های اخیر بی‌سابقه است. الیزابت دوم فرزند بزرگتیرن فرزند شاه جرج ششم و ملکه الیزابت بود. الیزابت آلکساندرا مری وینزور روز ۲۱ اپریل/آوریل ۱۹۲۶ در محله می‌فر لندن در ۲۱ آوریل ۱۹۲۶ به دنیا آمد. ملکه در سال ۱۹۵۲ به سلطنت رسید. او در سال ۱۹۴۷ با شاهزاده فلیپ ازدواج کرد. شاهزاده چارلز بزرگترین فرزند ملکه و ولیعهد، پادشاه جدید بریتانیا خواهد شد.  
8. سپتامبر 2022

الیزابت دوم، ملکه بریتانیا درگذشت

کاخ باکینگهام لحظاتی پیش اعلام کرد که الیزابت دوم ملکه بریتانیا در سن ۹۶ سالگی درگذشت. او ۷۰ سال سلطنت کرد که این میزان در سده‌های اخیر بی‌سابقه است. الیزابت دوم فرزند بزرگتیرن فرزند شاه جرج ششم و ملکه الیزابت بود. الیزابت آلکساندرا مری وینزور روز ۲۱ اپریل/آوریل ۱۹۲۶ در محله می‌فر لندن در ۲۱ آوریل ۱۹۲۶ به دنیا آمد. ملکه در سال ۱۹۵۲ به سلطنت رسید. او در سال ۱۹۴۷ با شاهزاده فلیپ ازدواج کرد. شاهزاده چارلز بزرگترین فرزند ملکه و ولیعهد، پادشاه جدید بریتانیا خواهد شد.