17/04/2024

اقامتگاه کوپنیک بسته می‌شود؛ LAF در جستجوی مکانی جدید

نخستین منطقه مسکونی کانتینری پناهندگان در کوپنیکِ برلین تا پایان ماه ژوئن بسته خواهد شد. به همین دلیل، اداره امور پناهندگان (LAF) به دنبال اقامتگاهی جایگزین است. به گفته روزنامه زوددویچه تسایتونگ، قرار است این ساختمان به‌عنوان یک سالن ورزشی به مدرسه‌ای ابتدایی در همان مکان بپیوندد. مونیکا هبینگهاوس، سخنگوی مطبوعاتی LAF، می‌گوید: «ما مشغول برنامه‌ریزی برای جابجایی هستیم و وضعیت اسکان قدری متشنج است.» در حال حاضر، حدود ۳۶۰ نفر در این اقامتگاه زندگی می‌کنند که دو سوم آن‌ها اوکراینی و بقیه از کشورهای ترکیه، افغانستان و سوریه هستند. در اقامتگاه‌های دولتی برلین فعلا تنها ۵۰ جای خالی برای اسکان وجود دارد.