19/04/2024

افزایش چشمگیر خشونت جنسی علیه کودکان، در آلمان

به عنوان بخشی از یک عملیات پلیس سراسری برای مبارزه با خشونت جنسی علیه کودکان، در مجموع ۲۴ آپارتمان در برلین مورد بازرسی قرار گرفت. این خبر را پلیس و دادستانی در مبارزه با پورنوگرافی کودکان اعلام کردند. ۷۱ افسر پلیس در برلین، عملیات بازرسی خانه‌ها را اجرا کردند.متهمان بین ۱۹ تا ۶۴ سال سن دارند. از جمله، وسایلی مانند لپ تاپ و تلفن‌های همراه متهمان توقیف شد. بر اساس آمار جرائم پلیس، تعداد پرونده‌های مستهجن کودکان و نوجوانان، در آلمان دوباره افزایش یافته است. در سال ۲۰۱۵، حدود ۱۴۵۰۰ مورد از این قبیل به BKA در سراسر آلمان گزارش شد. در حالی این که تعداد این موارد در سال ۲۰۲۳، به ۱۷۹۰۰۰ مورد رسیده است.