14/05/2024

افزایش چشمگیر جرایم سایبری و تأثیرات آن بر آلمان

در سال ۲۰۲۳، جرایم سایبری در آلمان افزایش قابل توجهی داشته است. وزیر داخله آلمان، نانسی فایسر، در معرفی “تصویر کلی حالت جرایم سایبری ۲۰۲۳” اعلام کرد که این نوع جرایم به یکی از مهم‌ترین مسائل جنایی پلیسی و به عنوان یکی از موضوعات بحرانی برای انتخابات فدرال در آلمان مورد توجه قرار گرفته‌است. افزایش زیادی از حملات سایبری از کشورهای خارجی یا مکان‌های ناشناخته گزارش شده‌است. به گزارش فرانکفورتر روند‌شاو، اطلاعات نشان می‌دهند که بیش از ۸۰۰ شرکت و نهاد در سطح آلمان در سال ۲۰۲۳، از حملات سایبری گزارش داده‌اند. در حالی که حملات از سوی روسیه در دو سال گذشته دوبرابر افزایش یافته است، ۸۰ درصد از شرکت‌ها به حملاتی مانند دزدی اطلاعات، جاسوسی و خرابکاری قرار گرفته‌اند.