29/04/2024

افزایش پرونده‌های ناتمام به دلیل کمبود پرسنل در دادگاه‌های آلمان

تعداد پرونده‌های بدون رسیدگی در دادگاه‌های آلمان به‌طور مداوم افزایش می‌یابد، به گونه‌ای که در سال گذشته بیش از ۹۰۰ هزار پرونده بدون رسیدگی در سراسر کشور وجود داشته است. به گفته انجمن قضات آلمان، این افزایش از جمله به دلیل کمبود کارکنان در دادگاه‌ها است. براساس گزارش‌ها، در دو سال گذشته، تعداد پرونده‌های بدون رسیدگی به طور میانگین یک چهارم افزایش یافته است. به ویژه در هامبورگ، وضعیت به طور قابل توجهی بدتر شده است و طی دو سال تعداد پرونده‌های باقی‌مانده در این شهر ۷۰ درصد افزایش یافته است. افزایش قابل توجهی نیز در بریمن، زاکسن و تورینگن ثبت شده است. از طرف دیگر، برلین در طول دو سال گذشته تنها افزایش ۶ درصدی داشته است. از جمله ایالت‌های آلمان، تنها در زاکسن‌آنهالت کاهشی در تعداد پرونده‌های باقی‌مانده از سال ۲۰۲۱ گزارش شده است.
انجمن قضات از «سیستم عدالت کیفری بدون پرسنل» شکایت دارد و افزایش پرونده‌ها را از جمله به جرایم در زمینه نفرت پراکنی آنلاین، افزایش موارد پورنوگرافی کودکان و نقض قانون اقامت نسبت می‌دهد.