26/04/2024

افزایش نگران‌کننده میزان خشونت‌های راست‌گرایان در آلمان

انجمن «Zebra» از افزایش نگران کننده تعداد اعمال خشونت‌آمیز جناح راست در سراسر آلمان به‌ویژه شلسویگ-هولشتاین خبر می‌دهد. طبق گزارش این انجمن، در سال ۲۰۲۳، حدود ۱۳۶ مورد خشونت نژادپرستانه، ضد یهودی و راست‌گرایانه گزارش شده است که ۱۸۷ نفر را تحت تاثیر قرار داده است. این ارقام در تضاد کامل با ۱۰۴ مورد ثبت شده در سال گذشته است. آنچه به ویژه نگران کننده است، نسبت بالای کودکان و جوانان در میان قربانیان است که حدود ۲۰ درصد را تشکیل می‌دهد. بیشتر حملات با انگیزه‌های نژادپرستانه و به دنبال آن انگیزه‌های ضد یهودی و ضد کوئیر (دگرباشان جنسی) صورت گرفته است. خشونت‌های فیزیکی مشخصه بیشتر این حملات است، در حالی که تهدیدها و اجبار نیز نسبت به سال گذشته افزایش چشم‌گیری داشته است. دلیل افزایش این‌گونه حملات هنوز نامشخص است.