28/03/2024

افزایش قابل‌توجه پناهجویان کلیسا در آلمان

تعداد درخواست‌های پناهندگی به کلیساهای آلمان دوباره افزایش یافته است. وزارت کشور فدرال در پاسخ به درخواست حزب چپ‌ها از ۱،۵۱۴ درخواست پناهندگی کلیسا در سال ۲۰۲۳ خبر داد. به گفته روزنامه میگاتزین، تعداد درخواست‌ها یک سال پیش از آن ۱،۲۴۳ مورد و در سال ۲۰۲۱ شامل ۸۲۲ مورد بوده است. اداره فدرال سال گذشته تنها در ۹ مورد از این درخواست‌ها از حق ورود خود استفاده کرد و مسئولین پرونده پناهجویان را برعهده گرفت. بیشتر پرونده‌های پناهندگی کلیسا در مورد جلوگیری از انتقال به کشوری دیگر در اتحادیه اروپا می‌شود.