11/06/2024

افزایش فشار بر شولتس برای کناره‌گیری از قدرت

برخی سیاستمداران آلمان از اولاف شولتس می‌خواهند که از قدرت کناره‌گیری کند تا انتخابات دیگری برگزار شود. این صداها پس از خبر انحلال پارلمان فرانسه در آلمان نیز شنیده می‌شود. به گفته خبرگزاری تاگزشاو، مارکوس زودر، رهبر حزب سوسیال مسیحی (CSU)، می‌گوید: «شولتس پادشاه بدون کشور است؛ دیگر مشروعیتی ندارد و مردم به او اعتماد نمی‌کنند. باید استعفا دهد تا انتخابات دیگری برگزار شود.» از سوی دیگر، اولاف شولتس نمی‌خواهد تغییری در دولت چراغ راهنمایی ایجاد کند. سوسیال دموکرات‌ها، سبزها و لیبرال‌ها از شولتس پشتیبانی می‌کنند و معتقدند که نمی‌توان کشور را به‌سادگی به یک وضعیت آشفته و غیر قابل پیش‌بینی سوق داد.