30/04/2024

افزایش شدید قیمت نان از سال ۲۰۱۹ تاکنون

قیمت نان در آلمان با نرخی بالاتر از حد متوسط افزایش یافته است. اداره آمار فدرال می‌گوید که نان بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ یک‌سوم گران‌تر شده است. به گفته خبرگزاری تاگزشاو، خریداران نان امسال ۳۴/۴ درصد بیشتر از سال ۲۰۱۹ پول پرداخت می‌کنند؛ این در حالی‌ست که نان یکی از غذاهای اصلی مردم آلمان محسوب می‌شود. اداره آمار فدرال افزایش هزینه انرژی و مواد خام و همچنین وجود کارکنان کمتر را به عنوان دلایل افزایش قیمت ذکر می‌کند. افزایش هزینه‌های کارکنان نیز می‌تواند دلیل دیگری محسوب شود.