07/06/2024

برلین: افزایش خدمات حمل و نقل محلی در جریان مسابقات یورو ۲۰۲۴

با نزدیک شدن مسابقات فوتبال یورو ۲۰۲۴، سیستم حمل و نقل محلی برلین اقدام به افزایش تعداد قطارها و نیروهای خدماتی می‌کند. بر اساس اعلام پیتر بوخنر، رئیس اس‌بان برلین، ظرفیت قطارها افزایش یافته و تعداد قطارها در مسیرهای مرکزی و به سمت استادیوم المپیک بیشتر خواهد شد. در زمان برگزاری بازی‌ها، در مسیرهای پر تردد مثل خط S1 و S5، قطارهای بیشتری به‌کار گرفته می‌شود و قطارهای شبانه و آخر هفته نیز با طول بیشتری خدمات‌رسانی خواهند کرد. همچنین، در ایستگاه‌های مهم مانند ایستگاه مرکزی برلین، ۵۰ نیروی اضافی برای راهنمایی و کمک به مسافران مستقر خواهند شد. BVG نیز به منظور افزایش کارایی خطوط U-Bahn، تغییراتی در برنامه حرکت قطارها ایجاد کرده است. خطوط U1 و U2 با افزایش تعداد قطارها به سمت استادیوم المپیک و خط U5 با فاصله‌های زمانی کوتاه‌تر فعالیت خواهند کرد.