07/05/2024

افزایش تخلیه اجباری آپارتمان‌ها در برلین

اخراج اجاره‌نشین‌ها از خانه‌هایشان در پایتخت آلمان به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. دادگستری در پاسخ به درخواست کتبی نیکلاس شنکر، نماینده چپگرای پارلمان برلین، اعلام کرد که ۲۳۶۹ خانوار برلین در سال ۲۰۲۳ به زور آپارتمان‌های خود را تخلیه کرده‌اند. به گفته رسانه rbb24، آمار تخلیه اجباری خانه‌ها در سال ۲۰۲۲ برابر با ۱۹۳۱ مورد بوده است. منطقه لیشتنبرگ با ۵۳۸ مورد بیشترین آمار تخلیه اجباری اجاره‌نشین‌ها را داشته است. پس از آن شارلوتنبورگ با ۱۹۷ مورد، میته با ۱۹۱ مورد و کوپنیک با ۱۷۳ مورد قرار می‌گیرند. عدم پرداخت اجاره دلیل اصلی تخلیه‌ها محسوب می‌شود.