22/05/2024

افزایش ابتلا به سرخک در برلین

میزان ابتلا به سرخک در برلین از سال گذشته بیشتر است. اداره بهداشت هفته گذشته ۶۸ بیمار را ثبت کرده است. به گفته رسانه rbb24، سال گذشته ۱۵ مورد ابتلا ثبت شده بود و سال ۲۰۲۲ تنها ۲ مورد. در سال ۲۰۲۱ نیز هیچ آماری ثبت نشده بود. دلیل آمار پایین در این سال‌ها به مقابله با ویروس کرونا در سراسر جهان مربوط می‌شود. آمار سرخک در دیگر کشورهای اروپایی نیز افزایش یافته است. سرخک یکی از مسری‌ترین بیماری‌های عفونی محسوب می‌شود.