04/06/2024

افراط گرایی راست همچنان بزرگترین تهدید برای دموکراسی در هامبورگ

وزیر امور داخله هامبورگ، اندی گروت معتقد است که افراط گرایی راست همچنان تهدیدی بزرگتر برای دموکراسی نسبت به اسلام گرایی است. گروته دیروز در مراسم ارائه گزارش اداره حفاظت از قانون اساسی برای سال ۲۰۲۳ این موضوع را عمدتاً با نقش حزب افراطی آلمان برای آزادی (AfD) توجیه کرد. او گفت که افراط گرایان راست اخراج شده مانند رهبر گروه پارلمانی تورینگن، بیورن هوکه، ممکن است در آستانه تصاحب پست‌های دولتی باشند. با این حال، انجمن منطقه‌‌ای هامبورگ حزب AfD تحت نظر اداره حفاظت از قانون اساسی نیست. اسلام‌گرایان با یک هزار و ۸۴۰ نفر بزرگترین گروه افراطی در هامبورگ هستند. در سال گذشته، ۶۲ جرم به این گروه نسبت داده شد، در حالی که این رقم در سال قبل ۲۲ مورد بود. در همین حال، تعداد جرایم مرتبط با راستگرایی افراطی از ۴۸۴ مورد در سال ۲۰۲۲ به ۷۱۶ مورد در سال گذشته افزایش یافت. بیش از ۸۰ درصد از این جرایم مربوط به اظهار نظر و تبلیغات هستند.