03/06/2024

اعتصاب مهدکودک‌ها در روز پنجشنبه در برلین

اتحادیه وردی اعلام کرده است که روز پنجشنبه بیشتر کودکستان‌های برلین اعتصاب خواهد کرد. بر اساس گزارش‌ها، ۲۸۰ مهدکودک در این اعتصاب شرکت خواهند کرد. وردی همچنین تهدید به اعتصابات طولانی تر کرده است. به عنوان بخشی از اعتصاب ۶ جون/ژوئن، یک تجمع اعتصابی در مقابل مجلس نمایندگان برلین از ساعت ۸:۳۰ صبح برگزار می شود. افزایش کارمندان و افزایش حقوق یکی از خواسته های اصلی اتحادیه وردی عنوان شده است.