04/06/2024

اعتصاب غذای کنشگر آب‌وهوا و خطر جانی برای او

چندین کنشگر حفاظت از آب و هوا از اوایل ماه مارس در پارک «اینوَلیدِن» (Invalidenpark) در نزدیکی دفتر صدراعظم به نشانه اعتراض چادر زده‌اند. یکی از آن‌ها که ۸۹ روز در اعتصاب غذا بوده است، عصر دوشنبه ۳ ژوئن به بیمارستان منتقل شد. به گفته رسانه rbb24، او صبح سه‌شنبه پس از تثبیت وضعیت خود بیمارستان را ترک کرد، اما با وجود خطر جانی به اعتصاب غذا ادامه می‌دهد. او قادر به راه رفتن نیست و با ویلچر به کمپ اعتصاب بازگشته است. کنشگران از صدراعظم شولتس می‌خواهند که به خطر تغییرات اقلیم توجه بیشتری نشان دهد. شولتس از آن‌ها خواسته که اعتصاب خود را لغو کنند.