01/04/2019

اعتصاب اداره حمل و نقل برلین یک‌بار دیگر در پایتخت

اداره حمل و نقل برلین (BVG) اعلام نموده است که امروز اول اپریل یکبار دیگر اعتصاب کاری می‌کند، اما با این وجود S-Bahn های اضافی برای جابجایی مسافران بکار انداخته شده و برخی از خطوط اتوبوس نیز فعال هستند. جرمی آرندت (Jeremy Arndt) مذاکره‌کننده اتحادیه وردی (Verdi) می‌گوید که :”متاسفانه گفتگو با کارفرمایان به نتیجه مطلوبی نرسید. ما خشم مسافران را درک می‌کنیم، اما اعتصاب تنها ابزار ما برای فشار بر کارفرمایان است.” اتحادیه وردی خواهان افزایش حقوق و کم شدن ساعات کاری است.