03/06/2024

استقبال اتحادیه و چپ‌ها از ابتکار Baerbock برای مشارکت آلمان در یک نیروی امنیتی بین المللی در نوار غزه

معاون رئیس گروه پارلمانی CDU/CSU، Wadephul، از ابتکار وزیر امور خارجه Baerbock برای مشارکت آلمان در یک نیروی حفاظت بین المللی در نوار غزه استقبال کرد. وادفول به شبکه تحریریه آلمان گفت: “اگر ایده‌های بارباک ملموس‌تر شود و دولت فدرال به طور کلی به یک نظر مشترک برسد، مطمئناً آماده گفتگو خواهند بود. اگر آلمان در مورد تعهدات امنیتی خود در قبال اسرائیل جدی است، باید برای کمک عملی به اسرائیل نیز آماده باشد.” راملو، سیاستمدار چپ‌گرا و نخست‌وزیر تورینگن نیز از این ایده حمایت کرد.
Baerbock روز شنبه احتمال مشارکت آلمان را در چهارچوب یک نیروی حفاظت بین المللی پس از جنگ در نوار غزه را مطرح کرد.