10/06/2024

ارتش آلمان در پی آماده‌سازی وافزایش شصت هزار نیروی ذخیره است

وزارت دفاع آلمان قصد دارد نیروی ذخیره بوندس‌ور را به‌طور قابل‌توجهی تقویت کند و تعداد سربازان را افزایش دهد. ژنرال آندریاس هوپه، مسئول امور نیروهای ذخیره ارتش، می‌گوید که سربازان ذخیره مانند زمان جنگ سرد به گونه‌ای آموزش ببینند و تجهیز شوند که بتوانند نیروهای فعال را در جنگ تقویت یا جایگزین کنند. به گزارش تاگز‌شاو، هدف مسئولان، این است که در آینده بتوانند تا شصت هزار نیروی ذخیره واجد شرایط برای انجام وظیفه آماده کنند. با تعلیق خدمت وظیفه در سال ۲۰۱۱، تعداد نیروهای ذخیره غیرمستقیم کاهش یافته و حدود هشتصد هزار نفر باقی مانده‌اند. برای برآورده کردن نیازهای ناتو، تعداد سربازان باید به بیش از دوصد و هفتاد و دو هزار نفر افزایش یابد.