24/04/2024

اداره خارجی‌ها پذیرای دانشجویان نیست

انجمن فدرال دانشجویان خارجی (BAS) از شیوه رفتار کارکنان اداره خارجی‌ها انتقاد می‌کنند و آن‌ها را پذیرای دانشجویان نمی‌دانند. بسیاری از دانشجویان هنگام مراجعه به این اداره احساس «ترس و ناامیدی» می‌کنند. به گفته رسانه میگاتزین، برخی دانشجویان روزها منتظر یک قرار ملاقات با اداره خارجی‌ها می‌مانند و گاهی مجبورند کار و تحصیل خود را برای چند روز متوقف کنند تا بتوانند در این اداره وقت بگیرند.  دانشجویان گاهی اجازه اقامت مناسبی دریافت نمی‌کنند و از این گذشته، به استخدام شرکت‌ها در نمی‌آیند. دانشجویان بین‌المللی بسیاری از دانشگاه‌های آلمان نسبت به تبعیض، مشکلات ارتباطی، عدم دسترسی و تنگاناهای گرفتن وقت از اداره خارجی‌ها اعتراض دارند.