اداره حمل و نقل برلین (BVG) اعلام کرده که می‌خواهد خدمات تکسی‌های ارزان‌قیمت این شرکت را در سراسر برلین گسترش دهد. پیترا نلکن (Petra Nelken)، سخنگوی BVG می‌گوید که آن‌ها در نظر دارد تا خدمات این تکسی‌ها را در برلین گسترش دهند.  BVG در ماه سپتامبر۲۰۱۸ این طرح را با ۱۳۲ تکسی آغاز نمود و می‌گوید که بسیار موفقیت‌آمیز بوده است و قرار است ۳۰۰ تکسی دیگر نیز به این تعداد افزوده شود. سخنگوی BVG می‌افزاید که اپ این برنامه ۱۴۵،۰۰۰ بار دانلود شده و تا کنون ۳۴۰،۰۰۰ نوبت این تکسی‌ها مسافران را جابجا نموده است.

03/04/2019

اداره حمل و نقل برلین می‌خواهد خدمات تکسی‌های ارزان‌قیمت را در برلین گسترش دهد

اداره حمل و نقل برلین (BVG) اعلام کرده که می‌خواهد خدمات تکسی‌های ارزان‌قیمت این شرکت را در سراسر برلین گسترش دهد. پیترا نلکن (Petra Nelken)، سخنگوی BVG می‌گوید که آن‌ها در نظر دارد تا خدمات این تکسی‌ها را در برلین گسترش دهند.  BVG در ماه سپتامبر۲۰۱۸ این طرح را با ۱۳۲ تکسی آغاز نمود و می‌گوید که بسیار موفقیت‌آمیز بوده است و قرار است ۳۰۰ تکسی دیگر نیز به این تعداد افزوده شود. سخنگوی BVG می‌افزاید که اپ این برنامه ۱۴۵،۰۰۰ بار دانلود شده و تا کنون ۳۴۰،۰۰۰ نوبت این تکسی‌ها مسافران را جابجا نموده است.