13/05/2024

اداره حفاظت از قانون اساسی به نظارت بر AfD ادامه می‌دهد

دادگاه عالی اداری نوردراین-وستفالن با صدور حکمی به اداره حفاظت از قانون اساسی اجازه داد تا به نظارت بر حزب AfD (آلترناتیو برای آلمان) و استفاده از سرویس‌های اطلاعاتی ادامه دهد. حکم دادگاه پس از آن صادر شد که AfD قانونی بودن نظارت اداره حفاظت از قانون اساسی از آن را به چالش کشید، زیرا گمان می‌رود این نهاد یک نهاد راستگرای افراطی است. بدین ترتیب روزگذشته دادگاه، درخواست تجدید نظر ارائه شده توسط AfD را رد کرد و رای بر این داد که این حزب همچنان تحت نظارت بماند. گفتنی است که این حزب سیاست‌های سختگیرانه ضدمهاجرتی و وطن پرستانه دارد.