28/03/2019

اداره آموزش برلین: ثبت‌نام نکردن فرزند عضو AfD نقض قانون نیست

اداره آموزش ایالت برلین ثبت نام نکردن فرزندان اعضای حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان (AfD) در مدارس خصوصی نقض قانون برابری نیست. سال گذشته مدرسه Freie Waldorfschule Berlin-Südost در منطقه Treptow از ثبت‌نام کردن دختر شش ساله یک عضو AfD که نماینده پارلمان برلین هم هست، خودداری کرد که باعث بحث‌های گسترده‌ای درباره تبعیض و نقض قانون برابری شد. حالا اداره آموزش برلین پس از بررسی موضوع می‌گوید مدارس خصوصی حق دارند اعتقادات سیاسی والدین را قبل از ثبت‌نام دانش‌آموزان بررسی کنند. حزب AfD به شدت به این تصمیم اعتراض کرده و گفته از این حزب شکایت می‌کند. همچنین برخی نهادهای دیگر می‌گویند نمی‌توان کودکان را به‌خاطر عقاید سیاسی پدرومادرشان تنبیه کرد.