19/04/2024

اخراج کارآموز پلیس به دلیل نژادپرستی

گفته می‌شود که یک کارآموز پلیس در گروه‌های چت اظهارنظرهای نژادپرستانه کرده و از خشونت علیه مهاجران حمایت کرده است. به همین دلیل، فرماندهی پلیس او را به عنوان کارمند دولتی نپذیرفت. او در گروه‌های چت، کامنت‌های نژادپرستانه، ضد زنان و ضد معلولیت می‌نوشت، و حتی از استفاده از خشونت علیه یک کودک معلول حمایت کرد. دادگاه تصمیم کارفرما را تأیید کرد که تردید زیادی در مورد مناسب بودن او برای خدمات پلیس وجود دارد. دادگاه معتقد است: افسران پلیس موظف به حفظ کرامت انسانی هستند. رفتار شاکی با این الزامات ناسازگار بود. انتشار تصاویری که زنان را تحقیر می کند و ضرب و شتم یک کودک معلول را تایید می‌کند، در واقع یک “ضعف شخصیتی عمیق” را نشان می‌دهد که او را برای خدمت در پلیس رد صلاحیت می‌کند.