05/06/2024

اخراج به ایران و عراق را متوقف کنید

سازمان‌های «پرو ازول» و «هوار» با توجه به وضعیت سیاسی و حقوق بشر در ایران و عراق از وزرای کشور فدرال می‌خواهند تا در کنفرانس خود برای توقف اخراج‌ها به ایران و عراق اقدام کنند. این کنفرانس از ۱۹ تا ۲۱ ژوئن در شهر پوتسدام برگزار می‌شود. این دو سازمان در نامه‌ای سرگشاده که به امضای سازمان AWO، انجمن جدید قضات و شورای پناهندگان رسیده است، از نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال، می‌خواهند که از پناهندگان ایرانی و عراقی پشتیبانی کنند. آن‌ها می‌گویند که مردم ایران از دست رژیمی بی‌رحم گریخته‌اند و ایزدی‌ها نیز از نسل‌کشی در عراق به آلمان پناه برده‌اند. این سازمان‌ها خواهان همبستگی با جنبش آزادی در ایران و بازماندگان نسل‌کشی ایزدی‌ها هستند.