22/04/2024

اخذ تابعیت آلمانی در براندنبورگ به طور قابل توجهی افزایش یافته است

در سال گذشته تقریباً ۲۵۰۰ نفر در براندنبورگ تابعیت آلمان را دریافت کردند که بالاترین رقم در بیش از ۲۰ سال گذشته است. شهروندان سوریه،  تقریبا نیمی از تابعیت‌ها را به خود اختصاص دادند – با حدود ۱۱۰۰ نفر تابعیت. پس از آن کشور پولند/لهستان با ۱۷۰ تابعیت و اوکراین با ۱۴۰ مورد. در رده‌های بعدی شهروندان افغانستان و ایران قرار دارند. دوریس لمرمایر مسئول ادغام براندنبورگ به rbb گفت که مراسم اخذ تابعیت مهم است، به خصوص در مواقعی که از جمله از اخراج اجباری دسته جمعی صحبت می شود، عدم اطمینان زیادی در بین مهاجران وجود دارد. بسیاری می‌خواهند از طریق تابعیت از حق اقامت مطمئن برخوردار شوند.  لمرمایر افزود، حدود ۷۰۰۰ درخواست برای اخذ تابعیت در حال حاضر توسط مقامات براندنبورگ در حال بررسی است.