28/05/2024

احتمال افزایش حق بیمه‌پرستاری در سال آینده

صندوق‌های بیمه معتقدند که با افزایش حق بیمه پرستاری، توان پرداخت کل سیستم تأمین خواهد شد. به گزارش شپیگل، افراد باید در اوایل سال آینده افزایش حق بیمه پرستاری را انتظار داشته باشند. صندوق‌های مراقبت پرستاری فرض می‌کنند که منابع مالی در سه‌ماه اول سال ۲۰۲۵ کمتر ازپوشش هزینه یک ماهه خواهد بود. بنابراین، دولت مجاز است حق بیمه را افزایش دهد. اما، وزیر بهداشت فدرال، کارل لاوترباخ (SPD)، دوشنبه، اعلام کرد که حتی با افزایش تعداد نیازمندان، اصلاح موارد مراقبت‌های پرستاری در این دوره انتخاباتی امکان‌پذیر نیست. نرخ مشارکت فعلی ۳.۴ درصد از درآمد ناخالص و ۴ درصد برای افراد بدون فرزند است.