18/04/2024

اتحادیه اروپا درباره تحریم‌های جدید علیه ایران تصمیم می‌گیرد

سران کشورها و دولت‌های اتحادیه اروپا تصمیم گرفته اند تحریم‌ها علیه ایران را گسترش دهند. آنها همچنین به اوکراین قول تحویل تسلیحات بیشتر دادند. این آخرین باری است که ۲۷ رئیس دولت پیش از انتخابات اروپا با یکدیگر دیدار خواهند کرد. قرار بود این جلسه در مورد انتخابات و اقتصاد باشد. اما حمله ایران به اسرائیل اجندای این نشست را تغییر داده است. چارلز میشل، رئیس شورای اروپا، تأکید کرد که اتحادیه اروپا در موضع خود در قبال ایران متحد است: “ما این حمله را محکوم می‌کنیم، تحریم‌ها را اعمال خواهیم کرد. ما می خواهیم هر کاری که می‌توانیم برای محافظت از غیرنظامیان در منطقه انجام دهیم.” هدف تحریم‌های جدید برای ضربه زدن به شرکت هایی است که هواپیماهای بدون سرنشین و موشک تولید می‌کنند.