30/05/2024

ابتکار جدید دولت آلمان برای مقابله با تنهایی

بسیاری از مردم در آلمان از تنهایی رنج می‌برند. دولت فدرال اکنون می‌خواهد با شدت بیشتری با این موضوع مقابله کند. به این منظور، وزیر خانواده، پاوس، در برلین به تازگی فشارسنج تنهایی را ارائه کرده است. این بارومتر مجموعه‌ای از داده‌های علمی از سی سال گذشته است. دولت می‌خواهد با استفاده از این اطلاعات، احساس تنهایی افراد با سنین، جنسیت‌ها و محل‌های سکونت مختلف در شرق یا غرب آلمان را بسنجد و برای افراد مبتلا، پیشنهادهای کمکی مناسب ارائه دهد.