03/04/2019

آیا هرتابرلین صاحب یک ورزشگاه خانگی در پایتخت می‌شود؟

تیم فوتبال هرتابرلین  می خواست تا آپارتمان‌ها را در پارک المپیک برلین خریداری کند و این اپارتمان‌ها را برای ساخت ورزشگاه تخریب کند، اما مالک این اپارتمان‌ها حاضر به فروش نشده است. مالک این اپارتمان‌ها به مدیرعامل باشگاه هرتا نوشته است :””من خوشحال هستم که در دو سال گذشته بحث های خود را ادامه دادیم، اما امروز باید اعلام کنم که با انقضاء ۳۱ مارچ  ۲۰۱۹، دیگر مایل به فروش املاک خود  به Hertha BSC نیستم.” هرتا برلین قبلا اعلام کرده بود که در نظر دارد تا دراین منطقه ورزشگاهی با ظرفیت ۵۵،۱۳۷ نفر را تا سال ۲۰۲۵  بسازد. یکی از گزینه‌های دیگر هرتا، ساخت یک ورزشگاه در نزدیکی برلین در ایالت براندنبورگ می‌باشد.