05/04/2024

آلمانی‌ها به ناتو اعتماد دارند و از ایجاد ارتش اروپایی حمایت می‌کنند!

بر اساس گزارش ARD-DeutschlandTrend، اکثریت آلمانی‌ها معتقدند که صلح و امنیت در اروپا در معرض خطر است و اکثر آنها می گویند که ناتو برای دهه ها نقش مهمی در تأمین صلح ایفا کرده است. همچنین ۶۹ درصد از افراد مورد بررسی معتقدند که ناتو عامل صلح در اروپا است. به این ترتیب علاقه بالایی به حفظ اتحاد مشترک با ایالات متحده وجود دارد. تنها ۹ درصد معتقدند که وجود ناتو غیر ضروری است و انحلال آن را ترجیح می‌دهند! در نتیجه جنگ روسیه علیه اوکراین، ۵۹ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی Deutschland Trend خواهان ایجاد ارتش مشترک بین کشورهای اتحادیه اروپا هستند.