26/04/2024

آغاز فصل آبتنی در استخرهای برلین

فصل آبتنی از همین شنبه در تعدادی از استخرهای برلین آغاز شده است. این در‌حالی است که در مرحله اولیه امکان آبتنی تنها درتعدادی از استخرها ممکن است. به طور نمونه استخر تابستانی (Olympiastadion) از همین شنبه واستخر تابستانی در کرویزبرگ، در روز دوشنبه آغاز به کار خواهند کرد. در همین حال، استخر تابستانی (Am Insulaner) و ۹ استخر دیگر که توسط سرویس عامل‌های شخصی اداره می‌شوند، از اول ماه می آغاز به کار خواهند کرد. خبر خوب این که دمای هوا در روز شنبه ۲۰ درجه و یک شنبه به ۲۳ درجه و حتی در مناطقی به ۲۶ درجه خواهد رسید. به گزارش خبرگزاری RBB24 گفته شده، بقیه استخرها به تدریج تا اواسط ماه ژوئن آغاز به کار خواهند کرد. قابل یادآوری است، تمام استخرها خواستار ادامه اقدامات امنیتی که در سال گذشته معرفی شده بود،اند. از جمله این اقدامات، ارائه کارت شناسائی و الزام نظارت ویدیوئی در ورودی ۴ استخر تابستانی خواهد بود. ارائه کارت شناسائی در ۹ استخر دیگر نیز اعمال می‌شود.