دسته: ویدیو

دولت فدرال در نظر دارد تا میلیاردها یورو را برای حمایت از مستاجران، شرکت‌ها، افراد و خانواده‌های کم‌درآمد و دریافت‌کنندگان کمک‌های اجتماعی Hartz-IV اختصاص دهد. در بحران Corona، دولت فدرال در حال راه اندازی بسته‌های کمکی به ارزش میلیاردها یورو است تا  از شهروندان در برابر مشکلات مالی جلوگیری کند. کابینه فدرال قرار است روز دوشنبه بودجه‌ای ۱۵۰ میلیارد یورو  را تصویب کند. براساس این طرح، مشاغل کوچک، افراد شاغل و خانواده های کم‌درامد باید کمک‌های اضطراری دریافت کنند. اولاف شولتس، وزیر مالیه فدرالگفت که بودجه تکمیلی ۱۵۰ میلیارد یورو برنامه ریزی شده است. پیتر آلتمایر وزیر اقتصاد فدرال گفته است: "ما کسی را تنها نخواهیم گذاشت."