Foto: Vitaly Gariev/Unsplash

مشاغل پُردرآمد؛ که طرفداران زیادی ندارند

پلتفورم ارزیابی مشاغل Kununu خاطرنشان ساخته، درآلمان مشاغل پُردرآمدی وجود دارند که با وجود درآمد زیاد سالانه،طرفداران زیادی ندارند و مورد علاقه نیستند.

کار در بخش سرویس مراسم عزاداری/ کفن و دَفن:

 با وجود درآمد زیاد، تقریبا ۴۲۸۰۰ یورو درسال، ولی طرفداران چندانی ندارد. براساس گزارش Kununu، از سال ۲۰۰۳ به این سو، شما می‌توانید حتی تا سرحد کارشناس مراسم عزاداری هم ارتقای شغلی پیدا کنید، با این که این درجه، آنقدر هم برای احراز این شغل لازم نیست. این در‌حالی‌است که ممکن است این شغل برای انجام دهندگانش، آنقدرها هم آسان نباشد، چون همراهی با بستگان داغدار و آمادگی‌ها برای تشیع جنازه، همراه فامیلی که داغداراند، آسان نیست. برای این منظور شما باید شخصی پایدار و پُر از حس همدلی باشید.

ایفای وظیفه به عنوان کشیش:

شما به عنوان کشیش در کلیسای پروتستانت یا کاتولیک سالانه درآمدی در حدود ۸۴۰۰۰ یورو درسال دارید، با این حال هر دوی این کلیساها، همیشه مشکل جای خالی برای احراز این پُست را دارند. به هر روی؛ تعداد کمی، این شغل را تنها به خاطر درآمد و پولش انتخاب می‌کنند، بلکه دلایل اعتقادی برای احراز این پُست دارند.

قصاب، شغلی پُر درآمد ولی کم طرفدار:

پیشه قصابی یکی از کُهن‌ترین مشاغل در لیست مشاغل به شمار می‌رود. در این پیشه هم شما، درآمدی درحدود ۴۹۲۰۰ یورو درسال را می‌توانید به دست بیاورید. براساس ارزیابی Kununu، دلیل کم‌طرفدار بودن این حرفه هم، گرایش بیشتر مردم به رژیم غذائی بدون گوشت و محل کار سرد و نمناک است. در همین حال، بریدن تکه‌های بزرگ گوشت حیوانات هم، نیازمند بدنی قوی است و از دیدگاه فزیکی، کاری بسیار سخت است.

کار به عنوان مسئول بُکسل‌کردن/ جابجائی ماشین‌ها:

براساس گزارش، یکی از وظایف مسئول بُکسل، برداشتن ماشین‌هایی که قادر به حرکت نیستند و در کنار راه و جاده‌ها پارک یا رها شده‌اند است. این شامل ماشین‌هایی که غیر‌قانونی پارک کرده‌اند هم می‌شود. دلیل اصلی غیر‌محبوب بودن این وظیفه هم این است که شما از هیچ محبوبیتی در بین رانندگان و صاحبان ماشین برخوردار نیستید. با این حال هم با اجرای این کار شما درآمد سالانه در حدود ۴۹۱۰۰ یورو دارید.

مسئول برنامه‌ریزی برنامه‌های تلویزیون:

براساس این گزارش، این شُغل هم غیرمحبوب عنوان شده، مخصوصا در زمان نیتفلیکس و بقیه پلتفورم‌های سرگرمی. ولی با درآمد ۸۰۰۰۰ یورودرآمد سالانه، یکی از مشاغل پُردرآمد به حساب می‌آید. این درحالی‌است که با پیشرفت سیستم‌های دیجیتال، ممکن است این شغل دیگر غیرمحبوب نباشد ولی براساس پیش‌بینی‌ها، امکان انقراض‌اش هم می‌رود. “لازم به یادآوری است، من اولین شُغل مرتبط با رسانه را به عنوان مسئول ثبت پیا‌م‌های بازرگانی و برنامه‌ریزی آنها در میان برنامه‌های رادیویی و بعدها در تلویزیون در افغانستان شروع کردم، اما درآمد سالانه‌ام ۱۰ درصد این مبلغ هم نمی‌شد”.

این گزارش از ویبسایت خبری فرانکفورتر نویه پرس برگردان شده است.

مطالب مرتبط ۱: مشهورترین و نه چندان مشهورترین اوسبلدونگ‌ها