epd-bild/Detlef Heese
27/05/2024

احزاب آلمانی در انتخابات پارلمان اروپا در مورد مهاجرت چه دیدگاهی دارند؟

سیاست مهاجرت یکی از مهمترین مسائل برای بسیاری از رای دهندگان است. اما دیدگاه‌های احزاب آلمانی در پارلمان اتحادیه اروپا در مورد پناهندگی، و ادغام بسیار متفاوت است. طرفین مواضع بسیار متفاوتی در مورد سیاست پناهندگی و مهاجرت دارند. در حالی که برخی بیشتر بر انسانیت، مسئولیت اروپا به عنوان فضای امن و حمایت از حقوق بشر اصرار دارند، برخی دیگر خواهان محدود کردن مهاجرت به اروپا با وضوح بیشتری هستند مخلوطی از “انسانیت و نظم”. نظرات در مورد این سوال که آیا پناهجویان باید در خارج از مرزهای اتحادیه اروپا نیز مراحل پناهندگی را طی کنند، بسیار متفاوت است. وقتی صحبت از مهاجرت کارگران ماهر به میان می‌آید، وضعیت متفاوت است، که عمدتاً مثبت تلقی می‌شود. یک استثنا در اینجا AfD است که فقط می‌خواهد این امکان را در حد بسیار محدودی فراهم کند و مهاجران مسلمان را بدون توجه به اینکه از طریق سیستم پناهندگی یا کارگران ماهر آمده باشند، خطری برای اروپا می‌بیند.

CDU/CSU

برای احزاب اتحادیه، سیاست مهاجرت اروپا به وضوح در مورد محدود کردن مهاجرت و توقف مهاجرت غیرقانونی است. با این حال، احزاب خواهر نمی‌خواهند مهاجرت کارگران ماهر و قانونی را محدود کنند. برای دو حزب اتحادیه، اصول راهنمای مهاجرت «انسانیت و نظم» است. CDU/CSU خواستار این است که مرزهای خارجی اتحادیه اروپا بهتر نظارت شود. آژانس حفاظت از مرزهای اروپایی فرانتکس باید به کارکنان و اختیارات مستقل بیشتری مجهز شود تا بتواند “یک پلیس مرزی واقعی و گارد ساحلی” باشد. اگرچه CDU/CSU منطقه شینگن عاری از مرز را «دستاورد بزرگ اروپایی» می‌داند، اما از امکان و تداوم کنترل‌های مرزی در مرزهای داخلی، مانند آنچه در حال حاضر در مرزهای لهستان، جمهوری چک انجام می‌شود، حمایت می‌کنند.

به منظور محدود کردن مهاجرت به اروپا، دو طرف اتحادیه خواستار اجرای مفهوم کشورهای ثالث امن در سراسر اتحادیه اروپا هستند: پناهندگانی که در اروپا درخواست پناهندگی می‌کنند باید به یک کشور ثالث امن خارج از اتحادیه اروپا برده شوند. احزاب اتحادیه می‌خواهند به طور مؤثر با علل فرار مبارزه کنند: کشورهای مبدأ و ترانزیت باید در باز کردن چشم‌انداز زندگی برای مردم در کشورشان حمایت شوند.

دو طرف صریحاً از توافقات مربوطه مانند توافق اتحادیه اروپا و تونس استقبال می‌کنند. این کشور یکی از اصلی ترین کشورهای ترانزیت پناهجویان از آفریقا است که به اروپا می روند. این کشور از سال ۲۰۲۳ کمک های مالی اتحادیه اروپا را دریافت کرده است و در مقابل باید اقدامات بیشتری را علیه قاچاقچیان و عبور غیرقانونی انجام دهد. CDU/CSU خواستار این هستند که باید از این توافقات بیشتر باشد، برای مثال با مصر – یک “توافقنامه تجدید شده اتحادیه اروپا و ترکیه” نیز مورد نیاز است.

Bündnis 90/Die Grünen

سبزها اروپا را مسئولی جهانی در قبال پناهندگان می‌دانند. اتحادیه اروپا باید دسترسی به حقوق بشر برای پناهندگی را تضمین کند و از تعهدات حقوق بشردوستانه و بین المللی مانند کنوانسیون حقوق بین الملل سازمان ملل پیروی کند. این حزب می‌گویدد: «ما در حال حاضر با این هدف فاصله داریم. بی توجهی به قوانین اتحادیه اروپا در سیاست پناهندگی امری عادی شده است. در بسیاری از نقاط، حقوق بشر پناهندگان در مرزهای اروپا و در کشورهای اتحادیه اروپا نقض می‌شود.” سبزها خواستار یک “سیاست مشترک پناهندگی بلندمدت، منظم و منصفانه اتحادیه اروپا” هستند. برای سبزها، اصول راهنما در سیاست مهاجرت «انسانیت و نظم» است. اتحادیه اروپا باید به مردم کمک کند تا بتوانند زندگی امن و صلح آمیزی در مناطق خود داشته باشند.

به طور خاص، سبزها می‌خواهند کمک‌های بشردوستانه و کمک‌های ساختاری را در مناطق بحرانی گسترش دهند تا از مردم محلی در شرایط اضطراری حاد حمایت کنند. در عین حال، این حزب از “رفتار قانونی و انسانی با کسانی که به دنبال حمایت هستند” و رویه های عادلانه پناهندگی در اروپا حمایت می کند. بنابراین سبزها مفهوم به اصطلاح کشور ثالث را رد می‌کنند که بر اساس آن پناهندگان به کشور ثالثی که اتحادیه اروپا آن را امن تعریف کرده آورده می شود تا مراحل پناهندگی خود را در آنجا طی کنند. این حزب پیشنهاد می‌کند که سازمان ملل متحد (سازمان ملل) وظیفه توزیع پناهندگان آسیب پذیر را به کشورهای میزبان – از جمله اتحادیه اروپا – به شیوه ای منظم و مبتنی بر همبستگی داشته باشد.

SPD

SPD در برنامه انتخاباتی اتحادیه اروپا از “یک سیاست مهاجرت و پناهندگی مبتنی بر همبستگی” که “انسانیت و نظم” را با هم ترکیب می کند، حمایت می کند. حق فردی پناهندگی “سنگ بنای سیاست‌های سوسیال دمکراتیک” است و مانند قوانین بین المللی پناهندگان قابل مذاکره نیست. این حزب خواستار رعایت تمام مقررات بشردوستانه و حاکمیت قانون در هنگام حفاظت از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا است. آژانس حفاظت از مرزها و سواحل اروپا فرانتکس باید موارد نقض حقوق بشر را بررسی کند و از آنها «هرجا که ممکن باشد» جلوگیری کند.

SPD می‌گوید که ارزیابی‌های عمومی از وضعیت امنیتی در کشورهای مبدأ، که در مراحل فردی پناهندگی در نظر گرفته می‌شوند، باید مرتباً بررسی شوند. باید فرصت های بیشتری برای مهاجرت قانونی برای آن دسته از مهاجرانی که می خواهند در اتحادیه اروپا کار کنند وجود داشته باشد.

AfD

AfD در برنامه انتخاباتی خود، “حفاظت موثر از مرزهای خارجی در برابر مهاجرت غیرقانونی” را یکی از سه وظیفه اصلی اروپا می‌داند. AfD مهاجرت مسلمانان از “دولت‌های حوزه فرهنگی اسلامی” را یک مشکل خاص می‌داند. به گفته این حزب، از آنجایی که قوانین زندگی در قرآن با اصول اساسی حقوق اروپایی قابل تطبیق نیست، مهاجرت به اروپا باید تابع قوانین سخت گیرانه و محدود باشد. سیاست پناهندگی و مهاجرت اروپا “به تحولات اجتماعی گسترده منجر شده است”. AfD خواستار آن است که سیستم مشترک پناهندگی اروپا (CEAS) از معاهده اروپا (TFEU)، حذف شود و مسئولیت سیاست پناهندگی و مهاجرت به دولت‌های ملی بازگردانده شود. از دیدگاه این حزب، تنها پارلمان‌های کشورها حق تصمیم گیری در مورد مهاجرت را دارند.

تمرکز این حزب بر “جلوگیری از مهاجرت از مناطق بحرانی” از طریق کمک‌های محلی است. «مهاجران غیرقانونی» در صورت امکان باید در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا دور زده شوند. این حزب همچنین از مدل کشورهای ثالث امن حمایت می‌کند: رویه های پناهندگی باید در کشوری خارج از اتحادیه اروپا که مایل به انجام این کار است، انجام شود، «در صورتی که واقعاً به حمایت نیاز داشته باشند، پذیرفته خواهند شد». اگر مجرمان در میان پناهندگان را نتوان به کشورهای مبدأ خود اخراج کرد، باید «به طور متناوب به کشورهای ثالثی که مایل به پذیرش آنها هستند منتقل شوند». برای کسانی که نیاز خاص به حمایت دارند – مانند کودکانی که به مراقبت های پزشکی نیاز دارند – AfD می تواند پذیرش موقت به دلایل بشردوستانه را تصور کند. با این حال، این امر تنها در صورتی امکان پذیر است که “ظرفیت های جذب مالی، مادی و فرهنگی آلمان دوباره بهبود یابد.”

Die Linke

به گفته این حزب، اتحادیه اروپا در حال حاضر هر روز کنوانسیون پناهندگان ژنو را نقض می‌کند، حتی اگر خود را متعهد به رعایت آن کند: “با کسانی که به دنبال حمایت هستند در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا بدرفتاری می‌شود و به طور غیرقانونی اخراج می شوند.” این حزب کنترل مرزی در منطقه شنگن اتحادیه اروپا و همچنین سیستم مشترک پناهندگی اروپا (CEAS) را رد می‌کند. بررسی حقوق فردی پناهندگی “در مراحل سریع و تحت شرایط بازداشت” در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا یک “اعلام اخلاقی ورشکستگی” است. رویه های عادلانه را غیرممکن و وضعیت را در مرزهای خارجی بدتر می‌کند.

این حزب برون سپاری رویه های پناهندگی اتحادیه اروپا به کشورهای غیر اتحادیه اروپا و همچنین اخراج را رد می کند – به ویژه در زمان جنگ، آزار و اذیت و بدبختی. حزب چپ عموماً از توافقات با کشورهای ثالث به اصطلاح امن انتقاد می کند.

FDP

از دیدگاه FDP، اروپا باید قوی تر شود، به ویژه در مورد سیاست مهاجرت: شهروندان باید متقاعد شوند که مرزهای اروپا امن است. از مهاجرت‌های غیرقانونی به شدت جلوگیری شود و افرادی که باید کشور را ترک کنند “به سرعت به کشورهای مبداء بازگردانده شوند. “. کنترل و نظم بیشتری مورد نیاز است: اتحادیه اروپا باید “مشکل مهاجرت غیرقانونی” را تحت کنترل درآورد، به ویژه به منظور ایجاد پذیرش  برای مهاجرت منظم کارگران ماهر. این حزب از سیستم مشترک پناهندگی اروپا (CEAS) استقبال می‌کند.

منبع: تاگس‌شاو