epd-bild / Gustavo Alàbiso
19/05/2024

چرا باید در انتخابات پارلمان اروپا شرکت کنیم؟

پارلمان جدید اروپا در اوایل ماه جون/ژوئن انتخاب می‌شود. این انتخابات در هر پنج سال برگزار می‌شود و شهروندن ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا نمایندگان را انتخاب می‌کند. از سال ۱۹۷۹ به بعد، تمامی ۷۵۱ نماینده مجلس با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. پارلمان اروپا با شورای اتحادیه اروپایی در باره تصویب قوانین در این اتحادیه به گونه مشترک کار می‌کند. در آلمان قرار است که انتخابات پارلمان اروپا در ۹ جون برگزار شود. میانگین شرکت واجدین شرایط راهی‌دهی در انتخابات پارلمان اروپا معمولا کمتر از انتخابات کشوری در کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. زیرا برخی فکر می‌کنند که پارلمان اروپا تاثیری چندانی برچگونگی سیاست‌های کشورهای عضو ندارد.

در انتخابات اروپا شرکت می‌کنم تا احزاب راست افراطی پیروز نشوند

راز محمد نوری ۵۸ ساله که شهروندی افغانستان و آلمان را دارد می‌گوید که: “مدت ۳۰ سال است که در آلمان زندگی می‌کنم و پس از آنکه شهروندی آلمان را گرفتم، تقریبا در تمامی انتخابات های ایالتی، فدرال و اروپا شرکت کردم. اینکه بعضی‌ها می‌گویند که پارلمان اروپا قدرت و صلاحیت کافی در باره اعمال قوانین تصویب شده در پارلمان اروپا را بر کشورهای عضو ندارد، کاملا در اشتباه اند، زیرا پارلمان اروپا منعکس کننده سیاست‌های کلی اتحادیه اروپا است و کشورهای عضو ناگزیر به پیروی از قوانین مصوب هستند. معضل دیگری که در این روزها گریبان‌گیر اتحادیه اروپا شده است، رشد بی سابقه‌ای احزاب راست افراطی است. اگر این احزاب بتوانند در پارلمان اروپا نمایندگانی بیشتری بفرستند، به نظر من زنگ خطر واقعی در کشورهای عضو بصدا درخواهد آمد.”

اگر در انتخابات منفعل عمل کنیم، دود آن به چشم خود ما خواهد رفت

رفیع احمدی (۴۲ساله) که بیش از ۱۰ سال است شهروندی آلمان را بدست آورده است نیز بر مشارکت افرادی که شهروندی آلمان را بدست آورده اند، تاکید می‌کند و از این افراد می‌خواهد که منفعل نباشند: “قدرت گرفتن گروه‌های راست افراطی دموکراسی، همدیگرپذیری و همزیسستی در اروپا را تهدید می‌کند و اگر در هر انتخاباتی منفعل عمل کنیم، در آینده‌ای نه چندان دور با توجه به محبوبیت روز افزون احزاب راست افراطی، این احزاب بیشتر از همیشه قوی‌تر خواهند شد و زندگی را بر خارجیانی که شهروندی آلمان را بدست آورده اند، تنگ خواهد نمود. برخی افرادی را می‌شناسم که شهروندی آلمان را دارد، اما در انتخابات شرکت نمی‌کنند و دلیل شرکت نکردن شان این است که با یک رای من هیچ تغیری بوجود نمی‌آید. به نظر من این استدلال از اساس اشتباه و غیر منطقی است، زیرا قطره قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود. امیدوارم همه‌ای خارجیانی که شهروندی آلمان را دارند، منفعل نباشند واز رای که می‌تواند سرنوشت ساز باشد، استفاده کنند.”

پارلمان اروپا همچنان بر کمیسیون اتحادیه اروپا نظارت می‌کند. رئیس و اعضای کمیسیون باید از پارلمان اروپا رای اعتما بگیرند. پارلمان اروپا به همرای شورای اتحادیه اروپا را تصویب و بر نحوه مصرف آن نظارت می‌کند. پارلمان اروپا قبل از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ۷۵۱ نماینده داشت، اما پس از خروج بریتانیا تعداد کرسی‌های این پارلمان به ۷۰۵ کرسی کاهش یافت که بین ۲۷ کشور عضو تقسیم شده‌است.

نورالله رحمانی

epd-bild / Gustavo Alàbiso