epd-bild / Gustavo Alàbiso
11/04/2024

پارلمان اتحادیه اروپا اصلاحات مربوط به پناهندگی را تصویب کرد

پارلمان اتحادیه اروپا اصلاح سیستم مشترک پناهندگی را با اکثریت مورد انتظار تصویب کرد، اما انتقادها همچنان ادامه دارد.
ایلوا یوهانسون کمیسر داخلی اتحادیه روپا نمایندگان را قبل از تصمیم گیری متقاعد کرد و گفت که: ” اگر پارلمان اروپا باعث شکست اصلاحات شود، اتحادیه اروپا در کل شکست خواهد خورد. زمان ترمیم سیاست شکسته پناهندگی فرا رسیده است و این پیمان به حفاظت از مرزها و تنظیم مهاجرت کمک خواهد کرد.”

پناهجویان کشورهای مبداء امن را می‌توان اخراج کرد، بدون اینکه درخواست آنها بررسی شود

رویه‌های سریع  در شرایط زندان مانند باید در مرزهای خارجی برای همه کسانی که از کشورهایی که شانس کمتری برای پذیرش دارند، عادی شود. در صورت بروز بحران، این رویه همچنین می‌تواند به همه کسانی که به دنبال حفاظت هستند، تعمیم داده شود و استانداردهای اسکان کاهش یابد. این موضوع همچنین بحث برانگیز است که باید فهرستی از کشورهای مبدأ و ترانزیت به اصطلاح امن وجود داشته باشد که پناهندگان ورودی را می‌توان به آنها اخراج کرد، حتی بدون اینکه درخواست آنها بررسی شود.

به منظور کاهش بار بر دوش کشورها در مرزهای خارجی، پس از توزیع پناهجویان به رسمیت شناخته شده در اتحادیه اروپا، یک مکانیسم همبستگی نیز برنامه ریزی شده است. اریک مارکوارت، سخنگوی سیاست مهاجرت سبزها می گوید، اگر کشوری از پذیرش پناهجو آنها امتناع کند، می تواند به شکل دیگری حمایت کند، مثلاً از طریق انتقال پول.

ترس از پوپولیست‌های راست‌گرا؟

مارتین شیردوان، رهبر چپ معتقد است که اتحادیه اروپا به دلیل ترس از پوپولیست‌های راست‌گرا، اصول انسانی خود را رها کرده است. برخی دیگر استدلال می‌کنند که اگر اتحادیه اروپا نشان دهد که قادر به اقدام در مورد مهاجرت نیست، راستگرایان حتی بیشتر تقویت خواهند شد.

رئیس جمهور فرانسه امانوئل مکرون می‌گوید مهاجرت دسته جمعی امنیت، هویت و ثبات اروپا را تهدید می‌کند. رئیس جمهور فرانسه در تلاش است تا پیمان مهاجرتی را به عنوان موفقیتی برای اتحادیه اروپا معرفی کند.

پس از سال ها مذاکره، اتحادیه اروپا اکنون می‌خواهد از فرصت خود برای تحت کنترل درآوردن مشکل پناهندگان استفاده کند. هدف این است که سیستم مشترک پناهندگی اروپا قبل از انتخابات اروپا در جون/ژوئن اجرایی شود، اگرچه اجرای کامل آن ممکن است تا نیمه اول سال ۲۰۲۶ طول بکشد.

منبع: تاگس‌شاو

epd-bild / Gustavo Alàbiso