epd-bild/Rolf Zoellner
15/02/2024

دموکراسی در سراسر جهان با تهدید روبرو است

نیمی از بشریت در یک دموکراسی زندگی می‌کنند. پژوهشی که توسط “Economist Index” انجام شده، نشان می‌دهد که  وضعیت دموکراسی در جهان رو به وخامت گذاشته است. بر اساس این بررسی، تقریباً نیمی از جمعیت جهان (۴۵.۷ درصد) به شکلی در دموکراسی زندگی می کنند. با این حال، تنها ۷.۸ درصد از مردم در یک “دموکراسی کامل” زندگی می‌کنند و بخش قابل توجهی بیش از یک سوم (۳۹.۴ درصد) تحت حاکمیت اقتدارگرایانه است. مانند سال گذشته ، ناروی/نروژ ، نیوزیلند و ایسلند در مکان‌های نخست قرار دارند. آلمان در رتبه دوازدهم از ۱۶۷ کشور قرار دارد. کره شمالی ، میانمار و افغانستان در انتهای جدول قرار دارند.

افزایش درگیری‌های خشونت آمیز، این شاخص را با فشار روبرو کرده است

این مطالعه پنج بخش را ارزیابی کرده است: فرآیندهای انتخابات و کثرت گرایی، عملکرد دولت، مشارکت سیاسی، فرهنگ سیاسی و آزادی بورژوایی. این وخامت در سراسر جهان در وضعیت دموکراسی، به ویژه با تحولات منفی در کشورهای غیر دموکرات، به عنوان مثال از طریق افزایش درگیری‌های خشونت آمیز و حملات اقتدارگرایانه در آنجا ایجاد شده است.رژیم‌های اقتدارگرا همچنان به استحکام خود ادامه داده اند.

AFD به عنوان بزرگترین چالش برای آلمان

در این بررسی، آلمان در زمینه فرآیندهای انتخاباتی و کثرت گرایی به بهترین ارزش دست یافته است. به گفته این بررسی، این نشان دهنده باز بودن، شفافیت و عملکرد شفاف سیستم انتخاباتی و انتقال قدرت است. بررسی می‌افزاید که دولت در حوزه کار بد عمل کرده است. در سال ۲۰۲۳ ، ائتلاف چراغ راهنمایی در دستیابی به توافق در مورد اقدامات مهم سیاسی مشکل داشت. به گفته Economist Index، آلمان با توجه به حمایت روزافزون از AFD با بزرگترین چالش‌ها روبرو است.

براساس این پژوهش “در بیشتر کشورها، اعتماد به احزاب سیاسی مستقر و دولت‌های آنها در حال کاهش است. در همین حال، اروپای غربی در مسئله مهاجرت دو قطبی شده است.” 

منبع: تاگس شاو