01/02/2024

ساغر محبوبی، نوجوان افغان که می خواهد صدای احمد ظاهر باشد

ساغر محبوبی نوجوان افغان (احمد ظاهر کوچک) که آهنگ های احمد ظاهر هنرمند نامدار افغان را بازخوانی می‌کند، می خواهد که موسیقی به سبک احمد ظاهر را زنده نگه دارد.