Foto: Pazhman pzhohesh
01/02/2024

برگزاری نمایشگاه هنری در یک مرکز تناسب اندام

نمایشگاه آثارهنری در یک مرکز تناسب اندام با هیجان هنرمندان و ورزش کاران افتتاح شد.هنرمندان و ورزشکاران که با شوق و هیجان به هدف تغییرمثبت و دیده شدن در عرصه ی هنر و ورزش تلاش می‌کنند . این نمایشگاه بنام نمایش هنر به جای گالری دریک محیط متفاوت است، تا شمار زیادی از مردم که درساعات مختلف روز برای تمرین و ورزش می‌آیند از این نمایشگاه دیدن کنند

این نمایشگاه برای یک ماه برگزار خواهد شد

سعیده سادات، هنر مند و نقاش افغانستان است که در حال حاضر در شهر برلین زندگی می‌کند او نمایش از نقاشی هایش را به همکاری یک مرکز تناسب اندام برای یک ماه به راه انداخته است. این نمایشگاه از تاریخ ۲۸ جنوری امسال آغاز شده و تا ۲۵ فبروری برای یک ماه ادامه خواهد داشت که شامل اثرهای جدید و هم  قدیمی او است که از افغانستان با خود آورده است .

در این نمایشگاه، علاوه بر اثرهای جدید بانوسعیده، دو اثر از دو شاگرد او وآثار از یک هنرمند کوبایی نیز به نمایش گذاشته شده است. یکی از این اثرها از دختری بنام بنفشهاست. او یکی از مجروحان رویداد انتحاری در مکتب سیدالشهدا دشت برچی بود .مکتب سیدالشهدا سه سال پیش هدف حمله انتحاری گروه طالبان قرار گرفته بود.

دختران افغانستان هیچگاه تسلیم نخواهند شد

سعیده سادات با برگزاری این نمایشگاه، می خواهد پیامی را به جامعه بین‌المللی و به خصوص به طالبان منتقل کند. اینکه دختران افغانستان هرگز تسلیم نمی‌شوند و هنر همواره در هر شرایطی زنده است. همچنین، با این نمایشگاه، سعیده سادات می‌خواهد به طالبان پیام دهد که با بستن دروازه‌های مکتب بر روی دختران هیچ گاه نمی‌توانند آنچه که در روح و روان و ذهن دختران افغانستان است، را از آن‌ها بگیرند.

می خواهم از طریق هنرم اعتراض کنم

نمایشگاه نقاشی سعیده سادات در برلین علاوه بر نمایش آثار هنری، یک پل صلح و فرصت برای بیان پیام‌های مؤثر و مفید درباره جامعه و فرهنگ افغانستان است. این نمایشگاه فرصت مناسبی است تا دیدگاه‌های جدید و پویای هنر و فرهنگ افغانستان به جامعه بین‌المللی منتقل شود و همچنین برای بیان پشتوانه و حمایت از زنان و دختران افغانستان در مقابل چالش‌های فعلی از جمله ممنوعیت آموزشی است .سعیده می‌گوید که می‌خواهد از طریق هنر اعتراض نماید تا صدای دختران محروم سرزمینش باشد.

آموزش هنر از طریق گالری خطخطی ها

بانو سادات قبل از این نیزنمایشگاه‌های هنری درافغانستان ،آمریکا و کانادا برگزار کرده است و یک گالری زیر نام خطخطی ها در افغانستان داشت و از طریق آن، برنامه‌های آموزشی را برای دختران آموزش می‌داد.

سعیده سادات دارای لیسانس اقتصاد از دانشگاه کاتب است، و از ۹سال بدینسو در زمینه نقاشی فعالیت می‌کند . او تصریح کرده است که هدف اصلی از برگزاری این نمایشگاه، حمایت از دختران افغانستان و بیان فرهنگ و زیبایی‌های افغانستان به جامعه بین‌المللی است.

جلوه‌های زیبای و مفاهیم هنری در نقاشی‌های سعیده در نخستین روز افتتاح نمایشگاه شمار زیادی را جذب خلاقیت اش ساخت و به گفته او شماری از آثارش درمراسم افتتاحیه برنامه به فروش رسید. بانو سعیده این دست آوردش را برای دختران افغانستان تقدیم کرد و در چشمداشت روزیست که دختران سرزمینش دوباره به مکتب روند.

برای دیدار از این نمایشگاه به آدرس زیر مراجعه کنید:

Tempelhoffer Berg str 6 Berlin Kreuzberg

پژمان پژوهش

Foto: Pazhman pzhohesh