Photo: Kaaj Girls Online School
28/01/2024

مکتب آنلاین دختران کاج، در پاسخ به تحریم آموزش دختران در افغانستان

مکتب/مدرسه آنلاین دختران کاج در اوایل فبروری ۲۰۲۳ برای عرضه خدمات آموزشی رایگان برای دختران افغانستان  که در تحریم آموزشی از جانب طالبان قرار دارند، ایجاد شد.  این مکتب به صورت مشترک از سوی سودابه موحدی مدیر این مکتب و شیرمحمد انتظار معاون اجرایی آن ایجاد شده است. خانم سودابه و آقای انتظار در حال حاضر در آلمان زندگی می‌کنند و ساکن ایالت بایرن هستند. آنها پس از آنکه در نوامبر ۲۰۲۲ به آلمان پناهنده شدند تصمیم گرفتند تا برای دختران افغانستان که در حال حاضر از آموزش محروم هستند مکتب آنلاین ایجاد کنند .

شیر محمد انتظار معاون اجرایی  مکتب آنلاین دختران کاج می‌گوید: “روش مبارزه ما نه تنها با طالبان بلکه با مفکوره‌های طالبانی در سطح جامعه، دوری از خشونت، تقویت ظرفیت و توانایی زنان و دختران، عرضه خدمات آموزشی، دادخواهی و آگاهی دهی است. تا روزی آنها بتوانند  به حقوق انسانی شان دست یافته و زمینه را برای مشارکت زنان به گونه وسیع و قابل قبول فراهم کرده و بستر یک جامعه پویا را مهیا کنند.” او می‌افزاید که :”ما از صنف ۶ الی ۱۲ مضامین مربوط به مکاتب افغانستان را تدریس می‌کنیم و بیشتر تلاش ما متمرکز بر آموزش مضامینی است که بدون استاد امکان یاد گرفتن آن برای دختران دشوار است. یعنی مضامین  ریاضیات، کیمیا، فزیک، هندسه، انگلیسی، کامپیوتر را باید شاگردان با معلم بیاموزند. دانش آموزان  که برنامه های ما را دنبال می کنند شمارشان به ۱۲۰۰تن می‌رسند.

زهرا ناصری یکی از دانش آموزان صنف یازدهم می گوید: “نزدیک به سه سال است که در صنف یازدهم هستم .آرزو دارم دوباره به مکتب بروم و آرزو های که برای خود و افغانستان دارم  را برآورده سازم. از مسئولان مکتب آنلاین دختران کاج که در فکر ما بودند و با ایجاد این مکتب آن لاین تلاش می‌کنند، سپاسگذارم تا درس‌ها فراموش ما نشود و هم در این روزگار تاریک چیزی بیاموزیم.”

خدمات مكتب آنلاین دختران کاج رایگان است

فرزانه منان دانش آموز دیگر این مرکز می‌گوید که: “مکتب آنلاین دخترانه کاج یک انگیزه برای من و سایر دختران است که از آموزش محروم هستند. این مکتب برای ما امید دوباره است تا حد اقل بیاموزیم و آنچه را را که آموخته ایم فراموش نکنیم .خدمات مكتب آنلاین دختران کاج” رایگان است و آموزگاران این کانون به گونه ی داوطلبانه کار می‌کنند

در عرضه خدمات رویکرد کلی ما این است که اولویت برای دختران باشد

سودابه موحدی مدیر مکتب آنلاین دختران کاج می‌گوید که: “در عرضه خدمات، رویکرد کلی ما این است که اولویت برای دختران باشد، پسران نیز بدون تبعیض می‌توانند از خدمات ما استفاده کنند. خانم موحدی می‌افزاید: “تیم کاری ما کوچک اما متحد است. استادانی که مضامین ساینسی را تدریس می‌‍کنند از نخبگان مراکز آموزشی در کابل و ولایات هستند که بعلاوه لیسانس و ماستری تجربه  ۴ سال تدریس را دارند و شمار شان به ۱۳ تن می‌رسد. از شروع کار این مکتب تا حال ما از کسی کمک و حمایت مالی دریافت نکرده ایم. در ابتدای ممنوعیت آموزش و بسته شدن دروازه مکاتب برای دختران ما فکر می‌کردیم که این روند طولانی نخواهد شد و یا حداقل جامعه جهانی این اجازه را نخواهد داد که طالبان میلیون‌ها زن را در خانه‌ها اسیر کنند و میلیون‌ها دختر از آموزش محروم شوند. لذا برای اینکه تحمل بار روانی ممنوعیت آموزش برای دختران افغانستان را آسان‌تر کنیم، این مکتب را با امکانات اندک و برای شرایط اضطراری و کوتاه مدت ایجاد کردیم. اما با دائمی یا طولانی شدن تحریم دختران از آموزش، کار ما مقداری دشوار شد، اما تا حال به پیش رفته ایم. بعد از یک سال فعالیت به این نتیجه رسیدیم که این مکتب با آنکه نمی‌تواند بدیل اصلی مکاتب به صورت حضوری باشد و اینکه نمی‌تواند نیازمندی تعداد زیادی از دختران را برآورده کند، ولی برای بخشی از آن‌ها خدمات آموزشی عرضه می‌کند و این برای ما رضایت‌بخش است. ولی ادامه کار برای ما دشوار است و نیازمند کمک نهادها و افراد برای توسعه و بهبود بخشیدن کیفیت کار ما هستیم.”

پژمان پژوهش

Photo: Kaaj Girls Online School