Foto: Vidar Nordli-Mathisen/Unsplash
12/01/2024

افزایش حملات دزدان دریایی و تاثیر آن روی شرکت‌های کشتی‌رانی آلمان

برای مدت‌ها حملات دزدان دریایی در جهان کاهش پیدا کرده بود. اینک ولی شواهدی پیدا شده که نشان می‌دهد، وضعیت برای کشتی‌رانی در دریاها خطرناک شده است. براساس گزارش مجمع بین المللی کشتی‌رانی، تعداد این حملات در سال ۲۰۲۳، حدود ۱۲۰ مورد افزایش یافته است. از این میان، حمله به کشتی‌های آلمانی یا مالکان آلمانی کشتی‌ها، ۱۴ مورد بوده است.

اتفاقاتی این‌چنینی، اخیرا در اقیانوس‌های جهان، به امری معمول مبدل شده، تا جائی‌که در ماه مارس سال ۲۰۲۳، بیشتر از ۱۰ دزد مسلح به تانکری در ساحل کُنگو (در غرب آفریقا) حمله کردند. خدمه کشتی موفق شدند به اتاقی امن در کشتی پناه ببرند ولی دزدان با شکستن درب، آنها را به اسارت گرفتند. هفته‌ها بعد، تنها ۶ خدمه، آن‌هم شاید با پرداخت باج، آزاد شدند. این ‌در‌حالی‌است‌که، شرکت‌های کشتی‌رانی و حمل و نقل بسیار خوددار هستند و در بیشتر موارد حتی نام کشتی یا شرکتی که مورد حمله قرار می‌گیرد، هم به شکل رسمی اعلام نمی‌شود.

دوبرابر شدن تعداد گروگان‌ها در سال ۲۰۲۳

بر اساس ادعای مجمع بین المللی کشتی‌رانی، دزدان دریایی، سال گذشته ۸۰ نفر را گروگان گرفتند. و این رقم، دوبرابرسال گذشته‌ است. یکی از مناطقی که دزدان بیشتر متمرکز‌اند، خلیج گینه در سواحل غرب آفریقا است. آنها به شکل ویژه در آب‌های سنگاپور نیز به فعالیت می‌پردازند. گفتنی است، در این مناطق، دزدان سوار بر کشتی‌های کوچک، با استفاده از تاریکی شب، اموال قیمتی خدمه کشتی‌ها را غارت می‌کنند.

حملات دزدان دریایی در سواحل سومالیا بعد از مدت‌ها

«اولیور ویک» رئیس بخش آلمانی ( مجمع بین المللی) کشتی‌رانی، از توسعه دزدی‌ها در دریا، اظهار نگرانی کرده است. گفته شده، یک کشتی بعد از آخرین بار در ۲۰۱۷، اینک در سواحل سومالی ربوده شده است. دزدان دریایی، در پی از دست دادن کنترل قلمرو‌های بیشتر توسط دولت، فعالیت بیشتری پیدا کرده‌اند.

حملات حوثی‌ها در دریای سرخ

حملات دزدان دریایی

Foto: Elias/ Unsplash

یکی از خطراتی‌که در حال حاضر متوجه کشتی‌های تجاری در دریای سرخ است، حملات حوثی‌های یمن است. درست ۳ روز پیش، موج بزرگی از حملات حوثی‌ها گزارش شده‌است. آنها در مدت زمانی کوتاه، ۲۰ پهپاد و موشک، شلیک کرده‌اند. با این حال، کشتی‌های جنگی آمریکا و اِنگلستان، موفق به ره گیری موشک‌ها شده‌اند و در پاسخ به این حملات، مواضع شبه نظامیان، مورد حمایت ایران را هدف قرار داده‌اند. دسامبر سال گذشته، یک کشتی بزرگ ( حامل کانتینر) متعلق به شرکت حمل‌و‌نقل ‌هامبورگ، در دریای سرخ مورد حمله قرار گرفت.

این مقاله از ویبسایت NDR برگردان شده است.