Bild: Canva Pro
06/12/2023

افزایش حقوق شغل‌های کوچک و حداقل دستمزد در آلمان

کابینه فدرال هفته گذشته تصمیم گرفت که حداقل دستمزد و حقوق شغل‌های کوچک (اصطلاحا مینی جاب‌ها) را افزایش دهد. بدین معنا که در آینده تقریباً ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار شغل کوچک اجازه خواهند داشت برای کارکنان‌شان تا ۵۳۸ یورو در ماه بدون مالیات درآمدزایی کنند.

درآمد شغل‌های کوچک تاکنون ۵۲۰ یورو در ماه بوده است.

این افزایش دستمزد در مقایسه با میزان تورم مبلغ قابل‌توجهی نیست. بر اساس محاسبه‌های روزنامه بیلد، درمجموع سال آینده درآمدی برابر با ۶۴۵۶ یورو از یک شغل کوچک حاصل خواهد شد که مالیاتی هم از آن کسر نمی‌شود. این رقم ۲۱۶ یورو بیشتر از امسال است.

دستمزد این شغل‌ها در سال ۲۰۲۵ نیز دوباره اندکی افزایش خواهد یافت و به ۵۵۶ یورو در ماه خواهد رسید.

افزایش حداقل دستمزد

از اول ژانویه ۲۰۲۴ حداقل دستمزد نیز به ۱۲ یورو و ۴۱ سنت ناخالص در ساعت افزایش می‌یابد. با افزایش حداقل دستمزد، حقوق شغل‌های کوچک نیز خودبه‌خود بیشتر می‌شود.

حقوق کارکنان مشاغل کوچک می‌تواند تا سقف دو ماه در سال بیشتر از حقوق تعیین‌شده باشد. این تنها در صورتی امکان‌پذیر است که اتفاقی غیر قابل پیش‌بینی برای شخص افتاده باشد.

مطالب بیشتر در این زمینه را این‌جا بخوانید.

Bild: Canva Pro