Photo by Phil Hearing on Unsplash
01/12/2023

برنامه‌ریزی یک حمله تروریستی با گرایشات اسلام گرایانه

اداره پلیس جنایی ایالتی (LKA) در نیدرزاکسن هفته گذشته یک اسلامگرای ۲۰ ساله را دستگیر کرد. این مرد مظنون به طراحی یک حمله تروریستی با گرایشات اسلام گرایانه است. بر اساس اطلاعات NDR و WDR، هدف حمله تروریستی او احتمالاً بازار کریسمس در هانوفر بوده است.

دانیلا بهرنس، وزیر کشور نیدرزاکسن (SPD) عصر پنجشنبه به NDR نیدرزاکسن گفت که اگرچه شواهد مشخصی از حملات خاص در نیدرزاکسن وجود ندارد، با این حال یافته‌های موجود مقامات امنیتی را بر آن داشت تا این جوان ۲۰ ساله را “به دلایل پیشگیرانه” بازداشت کنند.

جوان ۲۰ ساله متهم به حمله تروریستی اسلام گرایانه

به این ترتیب، این جوان ۲۰ ساله عراقی اهل زاکسن-آنهالت در هلمستد دستگیر شد. بر اساس یافته‌های بازپرس، گفته می‌شود که وی یک “اسلام گرا” است. همچنین گفته می‌شود که او با انجام چنین حمله‌ای در حمایت از شبه نظامیان تروریستی “دولت اسلامی” (داعش) موافقت کرده است. با این حال ار سوی دیگر گفته می‌شود، که او سکوت اختیار کرده است.

این اسلام گرا در ۲۱ نوامبر دستگیر شد. سخنگوی پلیس گفت: “این جوان ۲۰ ساله همچنان بر اساس تدابیر امنیتی در بازداشت پلیس است. اداره پلیس جنایی ایالت نیدرزاکسن در حال حاضر به دلایل تاکتیکی هیچ اطلاعات پیشینه دیگری در مورد او ارائه نمی‌دهد.”

مردم آلمان نباید از بازدید بازار کریسمس بترسند!

دادستان کل کارلسروهه اکنون در حال بررسی حمایت احتمالی از یک سازمان تروریستی در این پرونده است و آپارتمان این مرد را مورد بازرسی قرار داده است. سخنگوی این مقام زمانی که از او پرسیده شد، نخواست در این مورد اظهار نظر کند.

به گفته وزیر کشور ایالت نیدرزاکسن، پلیس در رویدادهای این چنینی حضور جدی دارد. این وزیر گفت که مردم در نیدرزاکسن نیازی به ترس از بازدید از بازار کریسمس ندارند!

روز چهارشنبه، رئیس اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی (BfV)، توماس هالدن وانگ، نسبت به خشونت اسلامگرایان هشدار داد. هالدن وانگ گفت: «خطر واقعی و شدیدتر از گذشته شده است. درگیری‌های خاورمیانه و قرآن سوزی در سوئد به طور قابل توجهی حال و هوای صحنه اسلام‌گرایی را در این کشور داغ کرده است.» هالدن وانگ توضیح داد: «ما سخت کار می‌کنیم تا برنامه‌های بالقوه‌ای را که امنیت یهودیان، موسسات اسرائیلی و همچنین رویدادهای مهم را نقض می‌کنند، خنثی کنیم.»

افراد کم سن و سال ظاهراً برای حمله با بازار کریسمس برنامه ریزی کرده بودند

همچنین در روز سه شنبه، دو اسلام گرا زیر سن قانونی در نوردراین-وستفالن و براندنبورگ به ظن تروریسم دستگیر شدند: آنها یک جوان ۱۵ ساله آلمانی-افغانی و یک روس ۱۶ ساله که از هواداران داعش هست، بودند. گفته می‌شود که این دو قبلاً در یک گروه چت در مورد حمله با کامیون و وسایل آتش زا در بازار کریسمس در لورکوزن اطلاعات خاصی را رد و بدل کرده بودند.

 اکنون بیش از ۴۸۰ نفر، امنیت آلمان را تهدید می‌کنند

اداره پلیس جنایی فدرال (BKA) در حال حاضر تصور می‌کند که بیش از ۴۸۰ نفر در آلمان به عنوان “تهدیدات اسلامگرا” طبقه بندی می‌شوند. با این حال، تنها حدود نیمی از این اسلامگرایان در این کشور آزاد هستند. گفته می‌شود که نیمی دیگر در زندان یا خارج از کشور هستند.

در ماه سپتامبر سال جاری، ۳۵۶ پرونده مربوط به تروریسم اسلامی در سراسر کشور توسط مقامات کارلسروهه آغاز شد. این تقریبا دو برابر بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. دادستان کل فدرال در این موارد، عضویت یا حمایت از سازمان‌های تروریستی و در موارد خاص، آماده سازی جنایات تروریستی را بررسی می‌کند.

امل برلین