Bild von Andrew Khoroshavin auf Pixabay
02/11/2023

فقر در آلمان دموکراسی را به خطر می‌اندازد

فقر در آلمان همچنان در حال افزایش است. مطالعه جدید توسط بنیاد هانس بوکلر هشدار می‌دهد که این مسئله پیامدهایی ناگواری برای دموکراسی به همراه خواهد داشت. زیرا افراد فقیر اعتماد کمی به ساختارهای دموکراتیک مانند سیاست، پلیس و حاکمیت قانون دارند.

بسیاری از افراد با درآمد پایین نسبت به افراد با درآمد بالا اعتماد کم‌تری به نهادهای دموکراتیک دارند. این نتیجه گزارشی است که روز پنج‌شنبه توسط موسسه علوم اقتصادی و اجتماعی بنیاد هانس بوکلر وابسته به اتحادیه‌های کارگری در برلین ارائه شد. نویسنده‌های این مطالعه در نتیجه، همبستگی واضحی بین سطح درآمد و اعتماد پایین به دولت و نهادهای دموکراتیک یافتند.

اعتماد اندک به سیاست

بر اساس این مطالعه، بیش از ۴۷ درصد از فقرای دائمی (کسانی که پنج سال یا بیشتر را در فقر سپری کرده‌اند) و حدود ۴۰ درصد از فقرای موقت در این کشور اعتماد کمی به بوندستاگ دارند. در سال ۲۰۲۱، تنها حدود ۳۰ درصد از افراد با درآمد متوسط ​​به بوندستاگ اعتماد پایینی داشتند، در حالی که در میان افراد با درآمد بالا، این میزان کمتر از ۱۹ درصد بود.

بنابراین اکثریت فقرا فاصله قابل توجهی با سیاستمداران دارند. ۵۸ درصد از کسانی که در درازمدت فقر را تجربه کرده‌اند و تقریباً ۵۴ درصد کسانی که به صورت موقت در خط فقر قرار گرفته‌اند از اعتماد پایین نسبت به دولت صحبت می‌کنند. حدود ۵۶ درصد نیز اعتماد کمی به احزاب دارند. با این حال، در هر دو مورد، تقریبا نیمی از افراد با درآمد متوسط همچنان نسبت به این موضوع شک و تردید دارند. تنها در میان افراد ثروتمند، احزاب و سیاستمداران، اکثریت قاطع (حدود ۶۳ درصد)، اعتماد بیشتر به سیاست دارند.

تقویت نگرش‌های پوپولیستی راست‌گرا

بر اساس این مطالعه، تصویر مشابهی در مورد اعتماد به پلیس یا سیستم حقوقی نیز وجود دارد. در میان ثروتمندان، تنها تعداد کمی (بسیار کمتر از ده درصد) وجود دارند که به هر یک از این نهادها اعتماد کمی دارند یا اصلاً اعتماد ندارند. با این حال، حدود ۲۲ درصد از افراد کم‌درآمد به پلیس اعتماد کمی دارند و حدود ۳۷ درصد آن‌ها به سیستم حقوقی بی‌اعتماد هستند. بتینا کولراوش، مدیر بنیاد هانس بوکلر هشدار می‌دهد: «اعتماد کم به این مؤسسات، مردم را بیشتر مستعد نگرش‌های پوپولیستی راست‌گرا می‌کند».

افزایش روز افزون میزان فقرا در آلمان

به گفته محققان، فقر درآمدی در آلمان به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. در سال ۲۰۲۲، حدود ۱۷ درصد از مردم آلمان در فقر و حدود ده درصد حتی در فقر شدید زندگی می‌کردند. در سال ۲۰۱۰، این دو نرخ به ترتیب ۱۴.۵ و کمی کمتر از هشت درصد بود. کارشناسان فقیر را افرادی تعریف می‌کنند که درآمد خالص خانوار شان کمتر از ۶۰ درصد متوسط ​​درآمد در آلمان باشد. کسانی که حتی ۵۰ درصد درآمد متوسط ​​را ندارند بسیار فقیر هستند. برای یک خانوار مجرد، این رقم معادل ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ یورو در ماه است. افرادی که بیش از دو برابر این رقم را در اختیار دارند ثروتمند محسوب می‌شوند. بر اساس این مطالعه، نسبت خانوارهای ثروتمند در سال‌های اخیر هشت درصد نوسان داشته است.

بسته پیشنهادی نویسندگان

به منظور مقابله با فقر، دو نویسنده این مطالعه از جمله خواستار افزایش امنیت اجتماعی اولیه به «سطح ضد فقر» و افزایش حداقل دستمزد هستند. همچنین درخواست‌هایی برای مشارکت بیشتر ثروتمندان و ابرثروتمندان در تامین مالی منافع عمومی وجود دارد.

Bild von Andrew Khoroshavin auf Pixabay