کتابخانه‌های خیابانی در برلین؛ با هدف تشویق کتابخوانی و دسترسی رایگان به کتاب‌ها!
اگر شما هم علاقمند مطالعه هستید یا می‌خواهید زبان آلمان‌تان را تقویت کنید، به این کتابخانه‌ها سری بزنید! آنها را در نقاط مختلف برلین می‌توانید پیدا کنید!
21/05/2023

کتابخانه‌های خیابانی رایگان در برلین

کتابخانه‌های خیابانی در برلین؛ با هدف تشویق کتابخوانی و دسترسی رایگان به کتاب‌ها! اگر شما هم علاقمند مطالعه هستید یا می‌خواهید زبان آلمان‌تان را تقویت کنید، به این کتابخانه‌ها سری بزنید! آنها را در نقاط مختلف برلین می‌توانید پیدا کنید! #اخبار_فارسی_دری #آلمان