Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa
01/05/2023

شولز نسبت به کمبود نیروی کار هشدار می‌دهد

 در گردهمایی کنفدراسیون اتحادیه های کارگری آلمان (DGB)، صدراعظم اولاف شولز از شرکت‌ها خواست تا جوانان بیشتری را آموزش دهند. شولز در مراسم DGB در روز کارگر در کوبلنتس گفت: “برخی شرکت‌ها به شدت به دنبال کارگران ماهر هستند، اما برخی از شرکت ها نیز افراد را برای آماده شدن به کار آموزش نمی‌دهند.”

“همه باید خودشان را جمع و جور کنند”

شولز که با تشویق، بوق و سوت استقبال شد، گفت: «همه باید خود را جمع و جور کنند و هر کاری که می‌توانند انجام دهند تا اطمینان حاصل شود که تعداد مکان‌های اموزشی در آلمان افزایش یابد. در آلمان “شاید برای بیش از یک دهه” مشکلی با بیکاری وجود نخواهد داشت. در عوض، باید اطمینان حاصل شود که شرکت‌ها به اندازه کافی کارگر پیدا می‌کنند.» در حال حاضر صحبت از کمبود کارگر به عنوان یک مشکل بزرگ برای آینده است.

اهمیت مهاجرت کارگران ماهر

شولز گفت که دستورالعمل هایی در مورد اینکه چه باید کرد، دارد و بر اهمیت مهاجرت برای بازار کار تاکید کرد: “ما مهاجرت غیرقانونی را محدود می‌کنیم. ما می‌خواهیم همه چیز طبق قوانین انجام شود. قانون جدید مهاجرت کارگران ماهر از این جهت مهم است که آینده اقتصاد و همچنین امنیت شغلی و بازنشستگی و تامین اجتماعی را تضمین می‌کند.” صدراعظم همچنین خواستار احترام بیشتر برای همه کارها شد: نه تنها به مهندسان یا متخصصان فناوری اطلاعات، بلکه به افرادی که در بیمارستان ها، مراکز مراقبتی، سوپرمارکت ها یا در ساخت و ساز کار می کنند نیز نیاز است. شولز همچنین از شرکت ها خواست تا قراردادهای جمعی را منعقد کنند. برای مقابله با کمبود کارگران ماهر، به کارگرانی با دستمزد خوب نیاز است.

انتقاد رئیس DGB از دولت

یاسمین فهیمی، رئیس DGB، از این واقعیت انتقاد کرد که دولت فدرال به اندازه کافی به نگرانی‌های مردم توجه نکرده است. تا کنون، دولت به رهبری SPD در برلین سخنان زیادی گفته است. فهیمی در گردهمایی مرکزی DGB در کلن گفت: “این دولت فدرال می‌خواهد متفاوت باشد؟ پس ما می‌خواهیم اکنون شاهد اقدام باشیم!” از جمله، دولت دیگر اجازه ندارد به شرکت‌هایی که حقوق کارکنان خود را طبق قراردادهای جمعی پرداخت نمی‌کنند، قرارداد بدهد. او اعلام کرد که سیاستمداران و کارفرمایان همچنان با اختلافات سخت بر سر دستمزد و حقوق کارگران در آینده مواجه خواهند شد. فهیمی می‌گوید: «به خودی خود و از روی بصیرت محض، هیچ چیز در طبقات اجرایی به نفع عمومی، برای یک محیط کاری خوب یا علیه تغییرات اقلیمی حرکت نمی‌کند. تنها با اتحادیه های قوی و قراردادهای جمعی ما می‌توانیم با طمع سود مقابله کنیم.” فهیمی درخواست‌های بخش‌هایی از اتحادیه برای محدود کردن حق اعتصاب در بخش‌های مهم خطاب به کارگران را رد کرد: «شما آنقدر مهم هستید که می‌خواهند حق اعتصاب را از شما سلب کنند، اما نه آنقدر مهم که بخواهند. تا به شما دستمزد مناسبی پرداخت کنند،»

رئیس کنفدراسیون انجمن‌های کارفرمایان آلمان نسبت به پوپولیسم هشدار داد

از سوی دیگر، راینر دولگر، رئیس کنفدراسیون انجمن‌های کارفرمایان آلمان (BDA)، به سیاستمداران نسبت به پوپولیسم در بازار کار و سیاست‌های چانه‌زنی جمعی، به‌ویژه با توجه به حداقل دستمزد و مقررات انطباق با مذاکرات جمعی برنامه‌ریزی‌شده هشدار داد. دولگر در بیانیه روز کارگر گفت که چانه زنی جمعی مستلزم درک متقابل و اعتماد بین اتحادیه ها و کارفرمایان است. با این پیشینه، مداخله در تعیین حداقل دستمزد و در نتیجه در کار کمیسیون مستقل حداقل دستمزد و همچنین مشخصات جدید برای رعایت مقررات و محدودیت های قانونی مذاکرات دسته جمعی ممنوع است.

افزایش حداقل دستمزد

کمیسیون حداقل دستمزد متشکل از نمایندگان کارفرما و اتحادیه و همچنین دانشمندان قرار است پیشنهادی برای افزایش حداقل دستمزد در تابستان ارائه کند. هوبرتوس هیل، وزیر کار فدرال، در ماه آوریل گفت که انتظار دارد “افزایش قابل توجهی” در حداقل دستمزد ۱۲ یورویی داشته باشد. دولگر گفت که مشارکت اجتماعی نیاز به مرزبندی واضح از پوپولیسم دارد.
Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa