epd-bild/Christian Ditsch
09/04/2023

وزیر کار فدرال: در جنوری آینده “افزایش قابل توجهی” در حداقل دستمزد انجام ‌می‌شود

هوبرتوس هیل وزیر کار انتظار افزایش قابل توجه حداقل دستمزد در سال ۲۰۲۴ را دارد. او همچنین می خواهد شرایط کاری پیک های بسته و کارمندان شرکت هایی را که از طرف دولت فدرال کار می کنند، بهبود بخشد. هوبرتوس هیل، وزیر کار فدرال انتظار دارد در ژانویه آینده “افزایش قابل توجهی” در حداقل دستمزد انجام شود. این چیزی است که این سیاستمدار SPD به “Bild am Sonntag” گفت. ما تورم بالا داریم، باید افزایش دستمزد مناسبی نیز داشته باشیم.

پیشنهاد در تابستان بررسی می‌شود

با توجه به تورم بالا، اختلاف در مورد افزایش بعدی حداقل دستمزد بین کارگران و کارفرمایان همچنان پابرجاست. سازمان‌های کارگری خواستار افزایش تا ۱۴ یورو و بیشتر هستند. ائتلاف چراغ راهنمایی SPD، سبزها و FDP به طور استثنایی حداقل دستمزد را طبق قانون در سال گذشته افزایش داد. در ۱ اکتبر ۲۰۲۲، از ۱۰.۴۵ یورو به ۱۲ یورو افزایش یافت. سپس کمیسیون حداقل دستمزد با نمایندگان کارفرمایان و کارمندان باید گام بعدی افزایش را پیشنهاد دهد. این قرار است تا ۳۰ ژوئن و از ۱ ژانویه ۲۰۲۴ انجام شود.
وزیر کار همچنین می‌خواهد تا تابستان قانونی را معرفی کند که طبق آن قراردادهای فدرال فقط به شرکت‌هایی اعطا می‌شود که به قراردادهای جمعی پایبند هستند. “اگر ما به عنوان یک ایالت پول مالیات را خرج کنیم، کارآفرینانی که حقوق مردم خود را به درستی پرداخت نمی کنند دیگر نباید از آن بهره مند شوند.” SPD، سبزها و FDP قبلاً در توافقنامه ائتلافی خود به منظور تقویت چانه زنی جمعی با این موضوع موافقت کرده بودند.هیل گفت که تا ژوئن، او و وزیر اقتصاد رابرت هابک پیش نویس قانونی را ارائه خواهند کرد که پایبندی به قراردادهای چانه زنی جمعی در دولت فدرال را شرط می کند. اگر همه چیز در بوندستاگ خوب پیش برود، این قانون باید از اول ژانویه ۲۰۲۴ اجرایی شود.

انتقال بسته‌های بیش از ۲۰ کیلوگرم  ممنوع می‌شود

هیل می‌خواهد شرایط کاری پیک‌های بسته را بهبود بخشد و بسته‌های بیش از ۲۰ کیلوگرم را ممنوع کند. بسته هایی که بیش از ۲۰ کیلوگرم وزن دارند در آینده باید توسط دو نفر تحویل داده شود. این در مورد سلامت افرادی است که با کار خود زندگی روزمره دیگران  را آسان می کنند. هیل همچنین می‌خواهد مقررات مربوط به بسته‌های با وزن متوسط ​​را تشدید کند.