پایتخت از خواب زمستانی بیدار می شود. وقت آن است که در هوای تازه بهاری بیرون بیاییم. زیرا به محض افزایش دما و طولانی شدن روزها، فصل گلهای رنگارنگ آغاز می شود. که یکی از آنها شگوفا شدن در ختانن گیلاس د برلین است ما در این جا چندمکان زیبا و دیدنی و پر از شگوفه های گیلاس را به شما معرفی می کنیم تا شما از قدم زدن و عکس گرفتن زیر این مناظر زیبا لذت ببرید
01/04/2023

فصل شکوفه های گیلاس در برلین، پایتخت از خواب زمستانی بیدار می شود

پایتخت از خواب زمستانی بیدار می شود. وقت آن است که در هوای تازه بهاری بیرون بیاییم. زیرا به محض افزایش دما و طولانی شدن روزها، فصل گلهای رنگارنگ آغاز می شود. که یکی از آنها شگوفا شدن در ختانن گیلاس د برلین است ما در این جا چندمکان زیبا و دیدنی و پر از… Read more »